Plenaire sessie 19-04-2011

Uit spider
Ga naar:navigatie, zoeken

19 april 2011: Van Inner Source tot Mashups

De sleutelwoorden van deze plenaire sessie waren innovatie en open. Frank van der Linden van Philips Healthcare sprak over het gebruiken van het open source-gedachtegoed bínnen een onderneming. Dave de Buck van de Rabobank sprak over innovatie als proces tussen business en IT, over één van de tastbare vormen ervan, mashups, en over de betekenis hiervan voor de verschillende IT-disciplines.

Opening (PDF) Wil Leeuwis (SPIder-bestuur)


Inner source bij Philips Healthcare, Frank van der Linden

Na een korte inleiding over de productlijn-aanpak binnen Philips Healthcare, wordt het belang getoond van de vier aspecten: Business, Architectuur, Proces en Organisatie. Om voor de productlijn-onwikkeling in een gedistribueerde organisatie de laatste twee aspecten te verbeteren is er een op open source gebaseerde aanpak ontwikkeld: Inner source. Daarna geeft Frank meer details over Inner source. Hij besteedt aandacht aan zaken die vanuit open source worden overgenomen (openheid, releasefrequentie, discussiegroepen, …) en aan wat anders is (requirements, wanneer wordt software opgenomen in het platform, …). Ten slotte worden de ervaringen van Philips getoond.

Dr. Frank van der Linden werkt bij het Philips Healthcare CTO Office (Chief Technical Office). Hij promoveerde in 1984 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over algebraïsche getaltheorie. Daarna is hij naar Philips Nat.Lab. gegaan. Hij werkte daar aan parallellisme, programmasemantiek en formele methoden, en later vooral software engineering en architectuur. Hij is sinds 1991 betrokken bij productfamilie (productlijn) ontwikkelingen binnen Philips. Tussen 1999 en 2005 was hij projectleider van drie opeenvolgende ITEA-projecten over productfamilies. Dit is gevolgd door en ITEA-project over gedistribueerd ontwikkelen en het gebruik van open source voor embedded systemen (2005-2008). De Inner source-ontwikkeling is in dit project geïnitieerd.

Frank is jarenlang lid geweest van het organisatiecomité van de SPLC-congressen, en hij is redacteur van een aantal proceedings op dit gebied. Hij is medeauteur van een aantal gerelateerde boeken:

  • Mehdi Jazayeri, Alexander Ran, Frank van der Linden (eds.),
  • Software Architectures for Product Lines Addison-Wesley (2000)
  • Klaus Pohl, Günter Böckle, Frank van der Linden,
  • Software Product Line Engineering, Springer Verlag (2005)
  • Frank van der Linden, Klaus Schmid, Eelco Rommes,
  • Software Product Lines in Action, Springer Verlag (2007).

Inner source (PDF), Frank van der Linden, Philips Helathcare.


Innovatie bij de Rabobank, Dave de Buck

Hoe gaat een grote organisatie - in dit geval: de Rabobank - om met innovatie? En wat staat er op de innovatie-agenda? Dave gaat niet alleen in op het proces, en hoe daarin de relaties tussen de binnenwereld - business en IT - en de buitenwereld een rol spelen, hij toont ook resultaten in de vorm van mashups, waarin interne systemen worden gekoppeld aan externe systemen om zo medewerkers en klanten optimaal te informeren. Ten slotte gaat Dave in op de gevolgen die deze vorm van open innoveren het werk van mensen beïndvloedt. Met name dat laatste onderdeel leent zich voor een gedachtewisseling met en tussen de deelnemers aan deze pleanire sessie.

Dave de Buck is "van huis uit" weg- en waterbouwer, maar kwam al snel na zijn studie bij de Rabobank in het IT-bedrijf terecht. Na een veelzijdige loopbaan waarin hij met veel onderdelen van het bankbedrijf en alle onderdelen van het IT-bedrijf kennis maakte, speelt hij de laatste jaren een verbindende en adviserende rol. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de voorbereiding van CRM, adviseerde de directie over verbeteringen op het terrein van business continuity management en realiseerde deze vervolgens. Dave was ook initiator van het complexiteitsreductieprogramma, en geeft daar momenteel uitvoering aan. Binnen de context van complexiteitsreductie was hij al betrokken bij het thema innovatie, en dat element maakt de laatste tijd, geheel in lijn met het onderwerp van deze avond, nadrukkelijker deel uit van zijn werkzaamheden.

Innovatie (PDF), Dave de Buck, Rabobank.


Deze plenaire sessie van 19 april werd gehouden in vergadercentrum Aristo in Utrecht.