Werkgroep Invoeringsstrategieën CMM niveau 2

Uit spider
Ga naar:navigatie, zoeken
Portal:Werkgroepen

Resultaten Werkgroep "Integrale SPI strategieën"

Deze werkgroep heeft haar werkzaamheden beëindigd.
Hieronder volgt de rapportage van de resultaten (oorspronkelijk geplaatst op 11 januari 2002).


Inleiding en Doel

De werkgroep “Invoeringsstrategieen CMM niveau 2” heeft onderzocht welke eigenschappen van een organisatie de invoering van KPA’s helpen dan wel bemoeilijken. De resultaten zijn gecommuniceerd via deze pagina, via een plenaire SPIder bijeenkomst (presentatie (PDF)) en een artikel in het vakblad “Informatie” (PDF).

Werkwijze

Per KPA is een bijeenkomst georganiseerd, waarin een presentatie over de betreffende KPA werd gegeven. Dit werd vervolgd door een interactieve workshop waarin voor de betreffende KPA werd besproken welke knelpunten hierbij optreden en welke maatregelen hiertegen genomen kunnen worden. Als referentiekader hiervoor werd steeds het 6S model gebruikt, hetgeen is afgeleid van het 7S model van McKinsey.

De kerngroepleden hebben de resultaten geconsolideerd en vastgelegd. Er is een afsluitende bijeenkomst georganiseerd, waarin op basis van een case alle KPA’s integraal en in de onderlinge samenhang zijn behandeld.

Resultaten

De in het 6S model beschreven eigenschappen van organisaties en met name de zachte aspecten daarin zijn van grote betekenis voor de invoering van KPA’s. Enerzijds is gebleken dat een aantal knelpunten en te nemen maatregelen bij meerdere KPA’s voorkomen. Maar anderzijds is gebleken dat er per KPA ook wel een aantal specifieke knelpunten en te nemen maatregelen aan te wijzen zijn.

Alle resultaten zijn verwerkt in een matrix, waarin de KPA’s tegen de 6S’en zijn uitgezet. Als input voor de afsluitende bijeenkomst is een verslag gemaakt waarin de vijf belangrijkste knelpunten zijn uitgewerkt.

Vragen

Vragen, die met behulp van de resultaten opgelost kunnen worden, zijn:

  1. Wat zijn de drijfveren voor een IT-organisatie om te veranderen, of liever: te verbeteren?
  2. Wat zijn de belangrijkste harde en zachte factoren bij organisatieverbetering?
  3. Hoe kunnen processen verbeterd worden?
  4. Waarop moet worden gelet?
  5. Welke stappen moeten wanneer genomen worden?
  6. Hoe kan een organisatie met verbeteringen beginnen?
  7. Etc.

Lijst van kerngroepleden:

Naam Functie E-mail adres
Peter Tempelaar Sr consultant ICT Ordina Quality Consult peter.tempelaar@ordina.nl
Michel Rutgers Consultant ADA Consultancy & Training adaconsultancy@chello.nl
Gert Griffioen SPI Project Manager g.griffioen@worldonline.nl
Chris van Wegen Project Manager Logica wegenc@logica.com
Robbert Schravendijk Consultant Quint Wellington Redwood r.schravendijk@quint.nl
Mario van Os Quality Manager Iquip osmario@iquip.nl
Cor Massar Ketenmanager KPN c.massar@kpn.nl

Referenties

6S model: Weggeman, dr. Ir. M.C.D.P., Wijnen, Gert en Kor, Rudy in Ondernemen binnen de onderneming, Kluwer Bedrijfswetenschappen (1994, 3e druk)

ESI: European Software Institute

SEI: Software Engineering Institute